Zdalny odczyt zużycia mediów
Telemetria
Systemy SCADA
Projektowanie i montaż układów AKPiA
Kwadra

Oferta

Zdalny odczyt liczników zużycia mediów

 • zdalny odczyt liczników energii elektrycznej
 • zdalny odczyt ciepłomierzy
 • zdalny odczyt wodomierzy
 • zdalny odczyt gazomierzy (przeliczników gazu)
 • i inne

Budowa systemów telemetrii

 • układy bezprzewodowej transmisji danych drogą radiową i w technologii GSM/GPRS (zapewniamy dostawę kart SIM w prywatnym APN-ie)
 • układy przewodowej transmisji danych z wykorzystaniem  sieci LAN, WAN, MAN

Dostarczamy szafki telemetrii dostosowane do potrzeb klienta.

Wdrażanie systemów typu SCADA w oparciu o produkty TelWin

 • akwizycja danych bieżących, archiwizacja danych i ich wizualizacja w postaci wykresów, raportów i schematów z dostępem:
  • lokalnym ( w oparciu o infrastrukturę klienta )
  • zdalnym ( poprzez zabezpieczoną stronę www.scada.kwadra.pl )

czytaj więcej

Projektowanie i montaż układów AKPiA (Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki)

 • układy pomiarowe
 • układy sterowania
 • układy automatyki
 • układy monitoringu stanu pracy procesów technologicznych, stacji gazowych, stacji ochrony katodowej, przepompowni, oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnych, farm wiatrakowych, stacji pomiarowych energii elektrycznej, węzłów ciepłowniczych itp.

Projektowanie i montaż układów ochrony antykorozyjnej

 • budowa i modernizacja Stacji Ochrony Katodowej (SOK)
 • budowa i modernizacja Stacji Anod Galwanicznych (SAG)
 • budowa i modernizacja punktów pomiarowych
 • pomiary ochrony antykorozyjnej
 • rozwiązania z branży ochrony katodowej dostosowane do potrzeb klienta, oparte na Automatycznej Stacji Ochrony Katodowej produkcji naszej firmy,
 • Specjalistyczne pomiary związane z badaniem stanu technicznego konstrukcji metalowych systemów ochrony katodowej:
  • badanie defektów izolacji gazociągu metodą DCVG,

  • ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek rur,

  • pomiary korozymetryczne,

  • pomiary rezystywności gruntu,

  • ocena zagrożenia korozyjnego oraz kontrola ochrony konstrukcji przy użyciu przenośnych elektrod odniesienia.

 • Wykonywanie przyłączy do powierzchni stalowych metodą lutowania twardego kołków – PINBRAZING
 • Lokalizacja rur i kabli
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli metalowych

Projektowanie i wykonawstwo sieci teleinformatycznych i teletechnicznych

 
Zaloguj się do systemu telemetrii
 

Zaufali nam

CP Energia
British American Tobacco Polska
Carbon
Energia Mazury
Hedeselskabet
Linia KK
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
polenergia_logo
GazSystem_Logo
PSG_Logo