Zdalny odczyt zużycia mediów
Telemetria
Systemy SCADA
Projektowanie i montaż układów AKPiA
Kwadra

Portfolio

Uruchomienie systemu SCADA z dostępem przez WWW dla CP Energia

Uruchomienie systemu SCADA z dostępem przez WWW dla kilkunastu stacji re-gazyfikacji LNG oraz stacji gazowych odbiorców w zakresie:

 • montażu układów transmisyjnych i dostawie kart SIM na obiektach
 • wykonania wizualizacji, raportów i wykresów zgodnie z życzeniem klienta
 • uruchomienie systemu powiadamiania poprzez SMS o przekroczeniu wybranych parametrów
 • umożliwienie zdalnego sterowania i nastaw progów alarmowych
 • archiwizacji danych i możliwość przeglądania danych historycznych

01_p-mini 02_p-mini 03_p-mini

04-mini   


Telemetryzacja stacji gazowych średniego ciśnienia oraz montaż analizatorów THT w gazie dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonanie telemetryzacji stacji gazowych średniego ciśnienia oraz montaż analizatorów THT w gazie w zakresie:

 • montażu masztów z bateriami fotowoltaicznymi
 • montażu szafek transmisyjnych z zasilaniem fotowoltaicznym
 • montażu szafek transmisyjnych z zasilaniem 230V
 • montażu sygnalizacji otwarcia drzwi kontenerów
 • montażu układu alarmującego o próbie kradzieży urządzeń
 • konfiguracji i uruchomienia układów transmisji danych z rejestratorów MacREJ, MacRP
 • montażu szaf z analizatorami ilości THT w gazie ziemnym

01-mini 02-mini 03-mini

04-mini 06-mini 07-mini 


Rejestracja parametrów pracy stacji re-gazyfikacji LNG dla Energia Mazury

Wykonanie rejestracji parametrów pracy stacji LNG w zakresie:

 • montażu układu do pomiaru temperatury i ciśnienia gazu
 • montażu układu do pomiaru ilości gazu w zbiornikach
 • montażu systemu detekcji uchodzenia gazu
 • zdalnego odczytu stanu gazomierza miechowego
 • zdalnego odczytu korektora objętości gazu CMK-02
 • instalacji odgromowej
 • instalacji elektrycznej 230V
 • instalacji oświetleniowej w wykonaniu iskrobezpiecznym
 • montażu szafy AKP
 • uruchomieniu transmisji danych z obiektu poprzez GPRS

02-mini 03-mini 04-mini 05-mini

06-mini 07-mini 08-mini


Rejestracja parametrów procesu KOGENERACJI dla Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna

Wykonanie rejestracji parametrów procesu KOGENERACJI w zakresie:

 •  doboru i montażu urządzeń umożliwiających zdalny odczyt liczników
 •  uruchomienie zdalnego odczytu 7 szt. ciepłomierzy typu: Apator LQM, Danfoss EEM, Kamstrup MULTICAL
 •  uruchomienie zdalnego odczytu 2 szt. korektorów objętości typu: MacBAT
 •  uruchomienie zdalnego odczytu 4 szt. liczników energii elektrycznej typu: Landis+Gyr
 •  uruchomienie zdalnego odczytu wagi tensometrycznej, taśmowo-pomostowej węgla
 •  wdrożenie systemu TelWin SCADA

01-mini 02-mini 03-mini

04-mini 06-mini 07-mini 08-mini


Telemetryzacja czterech stacji gazowych średniego ciśnienia dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonanie telemetryzacji czterech stacji gazowych, redukcyjnych średniego ciśnienia w zakresie:

 • dokumentacji projektowej
 • instalacji elektrycznej 230V 
 • montażu szafy AKP
 • transmisji danych z rejestratora MacREJ II
 • montażu układu do pomiaru temperatury gazu
 • montażu urządzeń do monitorowania stanu otwarcia/zamknięcia drzwi
 • montażu urządzeń do monitorowania stanu położenia zaworów szybkozamykających
 • montażu urządzeń do monitorowania progów alarmowych z manometrów różnicowych na filtrach gazu
 • montażu systemu detekcji gazu
 • montażu urządzeń do monitorowania  sygnalizacji stanu zasilania.

Modernizacja czterech stacji ochrony katodowej dla potrzeb monitoringu instalacji ochrony katodowej

Modernizacja czterech stacji ochrony katodowej (SOK) na gazociągach eksploatowanych przez MSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok w zakresie:

 • dokumentacji projektowej
 • montażu nowych szaf stacji ochrony katodowej (SOK)
 • montażu przy chronionych gazociągach elektrod odniesienia Cu/CuSO4 i elektrod symulujących
 • montażu zabezpieczeń różnicowo-prądowych, rozłączników izolacyjnych
 • montażu w torach anodowym, drenażowym i sygnałowych ochronników przeciwprzepięciowych
 • modernizacji zestawu licznikowego
 • montażu połączeń kablowych od chronionych konstrukcji, elektrod odniesienia i elektrod symulujących do stacji ochrony katodowej
 • wykonaniu połączeń kabli do ścianki gazociągu metodą pin-brazing
Zaloguj się do systemu telemetrii
 

Zaufali nam

CP Energia
British American Tobacco Polska
Carbon
Energia Mazury
Hedeselskabet
Linia KK
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
polenergia_logo
GazSystem_Logo
PSG_Logo