Zdalny odczyt zużycia mediów
Telemetria
Systemy SCADA
Projektowanie i montaż układów AKPiA
Kwadra

Podpisanie umowy z POLITECHNIKĄ BIAŁOSTOCKĄ w BIAŁYMSTOKU

Politechnika BiałostockaW dniu 06.09.2010r. firma KWADRA podpisała umowę z POLITECHNIKĄ BIAŁOSTOCKĄ w BIAŁYMSTOKU na wykonanie usługi „Opracowanie projektu umożliwiającego włączenie do istniejącego systemu SCADA obiektów typu  MAŁA ELEKTROWNIA WODNA”.  W ramach tego zadania Projekt zakłada szczegółowe opracowanie bazy zmiennych pozwalającej na komunikację i pobieranie danych z urządzeń zamontowanych w obiekcie elektrowni wodnej. Takimi urządzeniami mogą być: sterowniki dedykowane dla elektrowni wodnych, ogólno dostępne sterowniki PLC, urządzenia do analizy parametrów wytwarzanej energii elektrycznej oraz  (np. multimetry) oraz liczniki energii elektrycznej. Kolejnym elementem projektu będzie opracowanie i wykonanie przykładowej wizualizacji pracy obiektu typu „Mała Elektrownia Wodna” umożliwiającej obserwację przez przeglądarkę internetową bieżącego stanu pracy obiektu, archiwizację i przeglądanie wybranych danych archiwalnych w postaci wykresów graficznych oraz danych raportowych w postaci raportów dziennych, miesięcznych i rocznych.

Projekt zakłada również opracowanie zmiennych serwera alarmów, pozwalających na informowanie użytkownika poprzez przeglądarkę internetową o nieprawidłowościach w pracy obiektu typu „Mała Elektrownia Wodna” w postaci komunikatów tekstowych. Odpowiednia konfiguracja serwera alarmów umożliwi również przekazywanie najbardziej istotnych informacji o stanach alarmowych poprzez komunikaty SMS (Short Message Service).

Rezultatem wyżej opisanego projektu będzie opracowanie algorytmów umożliwiających włączania tego typu obiektów do istniejącego w firmie KWADRA systemu SCADA. Pozwoli to jej klientom na korzystanie z innowacyjnej usługi teleinformatycznej - dostępu on-line do informacji o stanie pracy obiektu, danych raportowych oraz pozwoli na zdalne sterowanie wybranymi urządzeniami znajdującymi się na terenie elektrowni wodnych.

Zaloguj się do systemu telemetrii
 

Zaufali nam

CP Energia
British American Tobacco Polska
Carbon
Energia Mazury
Hedeselskabet
Linia KK
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
polenergia_logo
GazSystem_Logo
PSG_Logo