Zdalny odczyt zużycia mediów
Telemetria
Systemy SCADA
Projektowanie i montaż układów AKPiA
Kwadra

Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie Projektu firmy KWADRA

Program RegionalnyW dniu 5 listopada 2012r. firma KWADRA podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności firmy KWADRA poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w branży ochrony katodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Projekt został bardzo dobrze oceniony przez Komisję Oceny Projektów i zajął 5 miejsce rankingowe na 188 wniosków złożonych w ramach konkursu. Jest to już drugi projekt firmy KWADRA, który został objęty wsparciem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Zaloguj się do systemu telemetrii
 

Zaufali nam

CP Energia
British American Tobacco Polska
Carbon
Energia Mazury
Hedeselskabet
Linia KK
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
polenergia_logo
GazSystem_Logo
PSG_Logo