Antykorozyjna ochrona katodowa

Projekt • Wykonawstwo • Serwis

Jest to niszowa usługa zapewniająca zabezpieczenie różnorakich konstrukcji przed korozją elektrochemiczną. Jest stosowana powszechnie np. do ochrony rurociągów.
Kluczowymi klientami spółki są tutaj firmy zajmujące się utrzymaniem i eksploatacją sieci gazociągów jak: PSG, GAZ SYSTEM czy Europol GAZ.
Jednym z większych wdrożeń spółki Kwadra jest min. system ochrony katodowej działający na Tłoczniach OGP Gaz-System w Rembelszczyźnie oraz Jeleniewie.

Wykonujemy, projektujemy oraz zapewniamy serwis w zakresie:

  • Stacji ochrony katodowej i drenażu polaryzowanego
  • Badania jakości izolacji gazociągów metodą DCVG oraz CIPS
  • Pomiary i analizy oddziaływania linii elektroenergetycznych na rurociągi
  • Usuwania defektów, jak również odizolowaniu rur ochronnych od rur przewodowych poprzez wypełnianie przestrzeni międzyrurowej masą inhibitorową
  • Doradzamy w zakresie sposobów ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych

Na przestrzeni swej działalności badaniom diagnostycznym metodą DCVG oraz CIPS firma Kwadra poddała ponad 500 km gazociągów.

Więcej informacji:
Paweł Sokołowski – pawel.sokolowski@kwadra.pl

Kwadra  Białystok - Systemy automatyki przemysłowej