Automatyka przemysłowa

Projekt • Wykonawstwo • Serwis

Nowoczesne technologie w różnorodnych obszarach przemysłowych towarzyszą spółce od początków jej działalności – bierzemy udział w automatyzacji i pomiarach:

  • Stacji gazowych i tłoczni gazu
  • Stacji regazyfikacji i tankowania LNG, LCNG, CNG
  • Oczyszczalni i przepompowni ścieków
  • Ujęć i pompowni wody
  • Instalacji ciepłowniczych, sprężonego powietrza, próżni itp.

W swojej pracy wykorzystujemy najbardziej TOP-owe rozwiązania oparte na platformach sterownikowych typu Siemens czy Allen Bradley. Automatyzujemy procesy oraz integrujemy je z innymi istniejącymi w infrastrukturze klienta. W zależności od wymagań nasze realizacje bazują na prostych przekaźnikach bezpieczeństwa lub zaawansowanych liniach sterownikowych z opcją SAFETY.

Więcej informacji:
Marcin Szmyt – marcin.szmyt@kwadra.pl

Kwadra  Białystok - Systemy automatyki przemysłowej