SCADA

Systemy wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi:

  • Wdrażamy różnorodne systemy SCADA i integrujemy je z innymi platformami. Nasze rozwiązania projektujemy i budujemy „na miarę” potrzeb i środków klienta. Z wieloma z nich współpracujemy od kilkunastu lat i uczestniczymy w rozbudowie i stałym unowocześnianiu ich infrastruktury technicznej.
  • Jedną z kluczowych usług spółki Kwadra, od samego początku jej działalności, jest zdalne zbieranie i udostępnianie danych pomiarowych za pośrednictwem portalu scada.kwadra.pl. Usługa przeznaczona jest dla służb eksploatacyjnych i logistycznych firm zajmujących się dystrybucją różnorodnych mediów takich jak gaz, prąd czy woda. Kwadra zbiera dane pomiarowe i prezentuje je w postaci schematów technologicznych eksploatowanej sieci.
    Uprawniony pracownik ma możliwość zdalnej kontroli i sterowania pracą całego systemu z poziomu przeglądarki internetowej w dowolnym miejscu na świecie. Wdrażane systemy przyczyniają się do bardzo wyraźnej optymalizacji kosztów operacyjnych utrzymania sieci, umożliwiają jej nadzór i sterowanie oraz wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

 

Z usługi korzystają dzisiaj największe spółki dystrybucji LNG w Polsce oraz inne podmioty takie jak przedsiębiorstwa wodociągowe i energetyczne. Usługa jest również bardzo popularna w sektorze gazowniczym. System zbiera dane z obiektów rozmieszczonych w całym kraju oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Niemczech.
W sierpniu br. liczba parametrów pomiarowych w systemie przekroczyła 24,5 tysiąca.
 
Hierarchiczna struktura autoryzacji użytkowników do systemu umożliwia wielopoziomowy dostęp do danych. W przypadku rozbudowanych struktur eksploatacyjnych każdy użytkownik (grupa) ma dostęp do innej części systemu, za który ponosi odpowiedzialność.
Konsekwencją rozwoju usługi była decyzja o przeniesieniu platformy SCADA do „chmury”, która spełniła wymagania projektu w zakresie wysokich standardów bezpieczeństwa zarówno po stronie spółki jak i jej klientów.
 

Za swoje wdrożenie zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Best in Cloud 2021 zajmując III miejsce tylko za takimi gigantami jak PKO BP czy eSky.pl.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku wręczenia: https://youtu.be/VpXSpoarWDo

 

Wyniki konkursu:
https://www.computerworld.pl/news/Best-in-Cloud-2021-znamy-juz-wyniki-konkursu,427804.html

Raport BEST in CLOUD 2021
Pobierz plik (8,5 mb)

Materiały Webinar:
Pobierz plik (3,2 mb)

Więcej informacji:
Jerzy Czajkowski – jerzy.czajkowski@kwadra.pl