Serwis

Kwadra Białystok - Systemy automatyki przemysłowej
Usługi serwisowe w zakresie elektrycznym i AKPiA:

  • Przeglądy i pomiary okresowe urządzeń i instalacji (transformatory, rozdzielnie, automatyka zabezpieczeniowa, baterie kondensatorów, baterie akumulatorów, wyłączniki, układy UPS,
    linie napowietrzne i kablowe)
  • Przeglądy i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem
  • Pogotowie techniczne w formule 24/7
  • Ekspertyza oraz doradztwo techniczne

Więcej informacji:
Umowy eksploatacyjneeksploatacja@kwadra.pl